Förmansbostaden

Förmansbostaden ligger närmast gården och är permanentboende för en familj.