Hussamlingen

Det här är gårdens "centrum". Flygfotot är taget för många år sedan (se på bilen bara), och den stora maskinhallen längst upp i bild brann ner år 1999. För du pekaren över husen får du se vad de heter.

StalletBostadshusLilla RyanStora RyanRedskapsryanBostadshusMaskinhallen (nedbrunnen)