Jägarbostaden

Jägarbostaden är permanentbostad för gårdens långvarigaste hyresgäst.