Ladugården

I ”lagårn” finns i dag inga djur men väl hela gårdens höskörd som förvaras på höskullen.