Nybygget

Nybygget är ett större hus som är permanentboende för en familj med flera barn (Kör försiktigt!).