Vedtorget

Här börjar skogen. På Vedtorget ligger ibland timmer som avverkats någonstans i skogen och som har körts fram längs skogsvägen.