Viltvattnet

Viltvattnet är en damm som anlagds för att gynna skogens djurliv. I dammen finns gott om groddjur, rudor och gräsänder.