Vretbo

Vretbo är ett litet torp som ligger invid en äng och skogen. Det ligger precis bredvid det gamla soldattorpet Ektorp, som dock inte är bebott.