God fortsättning på julhelgen

Tack alla gäster, medarbetare och kollegor för ett fantastiskt år! Efter årets servering av julbord

stänger vi dörrarna en stund och öppnar den 16 januari igen.

Välkomna 2012 önskar familjen Ericsson