Gården

Ursprungligen var Djurby en by, första gången skriftligt belagd år 1300. År 1600 kom hela byn i adlig ägo och en ny herrgårdsanläggning med en huvudbyggnad och två flyglar ersatte tidigare bebyggelse. Under 1700-talets slut brann huvudbyggnaden ned.

Lantbruket och skogen

Gården består av 235 ha åkermark. På huvuddelen av den odlade marken produceras ekologiskt spannmål. På resterande areal växer vall och energiskog, salix. I den stora ladugården fanns mjölkkor fram till slutet av 60-talet. Därefter stod huset tomt några år för att sedan fyllas med ett 50-tal dikor. I början av 80-talet avvecklades djurbesättningen och i dag finns endast några får samt grannens kor i Djurby Gårds hagar. Till gården hör även 130 ha skog. Tack vare den välskötta skogsvägen är det lätt att ta sig ut i skogen och promenera, njuta av lugnet och kanske hitta en och en annan svamp eller bär. Läs gärna mer om promenadvägar genom skog och mark på promenadkartan.