Hitta hit

Vägbeskrivning

Från Uppsala

Kör ca 35 km från Uppsala på riksväg 55. Sväng in vid en avfart på vänster sida, in i en allé, skyltning Husby-Sjutolft samt Rum & Frukost. Vid slutet av allén finns gårdsskylten Djurby Gård samt anvisning för parkering.

Från Stockholm

Kör E18 mot Enköping och ta av vid avfarten Grillby, Uppsala. Kör sedan mot Uppsala, genom Litslena rondellen med Litslena kyrka på höger sida. Kör ca 2 km från Litslena kyrka mot Uppsala och sväng sedan höger in i en allé, skyltning Husby-Sjutolft samt Rum & Frukost. Vid slutet av allén finns gårdsskylten Djurby Gård samt anvisning för parkering.

Klicka här för att se karta på Hitta.se i stället

Förbindelser

Djurby gård är beläget ca 600 meter från riksväg 55. Denna väg trafikeras av Upplands Lokaltrafik, buss 804. Busslinjen går mellan Uppsala, Enköping och Västerås och vid rusningstid trafikeras sträckan av ca fyra bussar i timmen. För tidtabeller, se Upplands Lokaltrafiks hemsida.

Från Arlanda flygplats är det möjligt att ta sig till Skolsta, ett litet samhälle som är beläget ca tre km från Djurby Gård, med Upplands Lokaltrafik, buss 803. Denna buss stannar även i Bålsta, varifrån det är möjligt att åka pendeltåg till Stockholm.