Promenadkarta

Det här är en karta över Djurby Gård och intilliggande områden. Det finns en liten teckenförklaring längst ned. Klickar du på vissa ställen på kartan kan du få se en bild och en kort text om det stället.

Körsbärslunden Hussamlingen Jägarbostaden Förmansbostaden Viltvattnet Lugnet Allén Vedtorget Nybygget Vretbo Ektorp Friberg Rättartorp Slamdammarna Skidbacken Kvarntorp Ladugården