Trapphiss

För att öka tillgängligheten finns nu en trapphiss installerad i trappan upp till festlokalen på övervåningen.